ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  • Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι σε μορφή JPEG, με προτεινόμενο ελάχιστο μέγεθος 2000 pixels στην κατακόρυφη πλευρά και ανάλυσης τουλάχιστον 300 dpi. Σε περίπτωση υποβολής μιας ενιαίας  σύνθεσης για την οριοθέτηση του τοπίου (πχ παράθεση 2-3 φωτογραφιών ή μια πανοραμική) θα πρέπει να ακολουθείται οριζόντια ανάπτυξη (η οριζόντια διάσταση να είναι μεγαλύτερη της κατακόρυφης).
  • Δεν γίνονται αποδεκτές λήψεις από drone & εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με AI.
  • Δεν γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με συγχώνευση φωτογραφιών (σάντουιτς).
  • Το μέγεθος του αρχείου/των αρχείων (φωτογραφίες και κείμενο) δεν πρέπει να ξεπερνά τα  50 ΜΒ συνολικά.
  • Οι φωτογραφίες πρέπει να αφορούν σε πραγματικό τοπίο, στον ελληνικό χώρο, μπορούν να είναι είτε πρωτότυπες, όπως τις κατέγραψε το μέσο που έχουν χρησιμοποιήσει οι συμμετέχοντες, είτε επεξεργασμένες.
  • Η υποβαλλόμενη φωτογραφία πρέπει να αποτελεί προσωπική & αυθεντική δημιουργία και να μην παραποιεί την πραγματικότητα.
  • Οι πρωτότυπες φωτογραφίες θα περιλαμβάνουν γεωσήμανση (geotagged photo) και τα μεταδεδομένα στοιχεία της λήψης.
  • Κάθε φωτογραφία θα συνοδεύεται από μία πρόταση περιγραφής τοπίου πχ. αστικό, περιαστικό,παραγωγικό, ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό, αγροτικό, δασικό, ορεινό, λιμναίο, παρόχθιο, παράκτιο, θαλάσσιο τοπιο κλπ ή των χαρακτηριστικών του. Προαιρετικά θα αναφέρεται η ονομασία του τόπου & εφόσον είναι δυνατή η ευρύτερη περιοχή- Ζώνη ή Ενότητα τοπίου στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος τόπος σύμφωνα με την Ειδική Μελέτη Τοπίου της Περιφέρειας που ανήκει