ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με αλφαβητική σειρά:
1. Βαβυλουσάκης Γιώργος, Εικαστικός, designer, φωτογράφος, ΑΣΚΤ Αθηνών
2. Βλάχος Χρήστος, Φωτογράφος Φύσης
3. Γουργιώτης Ανέστης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
4. Λάγιου Ευγενία, Προϊσταμένη του τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ΥΠΕΝ
5. Μανέτος Παναγιώτης, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
6. Χολέβα Ελένη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού