«Το δικό μου Τοπίο» 

Ποιο είναι το δικό σου μοναδικό τοπίο; 

Λάβε μέρος, αν είσαι άνω των 18 ετών, στον διαγωνισμό φωτογραφικής αποτύπωσης ελληνικών τοπίων! 

Φωτογραφίες από κινητό ή φωτογραφική μηχανή μαζί με τις σκέψεις - λέξεις του καθενός, της καθεμιάς, με τα ελληνικά τοπία να πρωταγωνιστούν. 

Διάλεξε το θέμα, το «Δικό σου Τοπίο», αποτύπωσέ το με λίγα λόγια και φωτογραφία/φωτογραφίες και ταξίδεψε μας σε αυτό. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας Τοπίου, για την υποβολή φωτογραφιών και επεξηγηματικού κειμένου στην ελληνική ή /και αγγλική γλώσσα, που να αποτυπώνουν και να περιγράφουν το Τοπίο στη σημερινή του μορφή και κατάσταση. 

Ο Διαγωνισμός επιχειρεί να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει το ευρύ κοινό να εξερευνήσει και να εντοπίσει το ελληνικό τοπίο, αποτυπώνοντάς το στη σημερινή του κατάσταση, μέσω της φωτογραφίας, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες των φυσικών ή/ και ανθρωπογενών του χαρακτηριστικών που κυριαρχούν στον ελλαδικό χώρο. 

 Η φωτογραφία και το κείμενο είναι τα μέσα που θα μας μεταφέρουν στο «δικό μου τοπίο». 

Κύριος στόχος του διαγωνισμού φωτογραφικής αποτύπωσης Ελληνικών Τοπίων -με κατευθυντήριο και πάντως όχι περιοριστικό χαρακτήρα- είναι η σημερινή αποτύπωση των Τοπίων κάθε Περιφέρειας, τα οποία έχουν αναγνωριστεί, ταυτοποιηθεί και αξιολογηθεί στις Ειδικές Μελέτες Τοπίου των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ). 

Το φωτογραφικό υλικό που θα εμπίπτει στις παραπάνω περιοχές ενδιαφέροντος, κατόπιν αξιολόγησης, θα αξιοποιηθεί σε μελλοντική δράση της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, για την επικαιροποίηση του Φωτογραφικού Αρχείου Τοπίων και τη δημιουργία ιστοχώρου Παρατηρητηρίου Τοπίου από την αρμόδια υπηρεσία. Για το φωτογραφικό υλικό του ιστοχώρου θα ζητηθεί εκ νέου η άδεια/συναίνεση από τους διαγωνιζόμενους.

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".