Διαγωνισμός Ελληνικών Τοπίων
Η φωτογραφία και το κείμενο συνθέτουν
«Το Δικό μου Τοπίο»

«Το δικό μου Τοπίο» 

Ποιο είναι το δικό σου μοναδικό τοπίο; 

Λάβε μέρος, αν είσαι άνω των 18 ετών, στον διαγωνισμό φωτογραφικής αποτύπωσης ελληνικών τοπίων! 

Φωτογραφίες από κινητό ή φωτογραφική μηχανή μαζί με τις σκέψεις - λέξεις του καθενός, της καθεμιάς, με τα ελληνικά τοπία να πρωταγωνιστούν. 

Διάλεξε το θέμα, το «Δικό σου Τοπίο», αποτύπωσέ το με λίγα λόγια και φωτογραφία/φωτογραφίες και ταξίδεψε μας σε αυτό. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προκηρύσσει Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας Τοπίου, για την υποβολή φωτογραφιών και επεξηγηματικού κειμένου στην ελληνική ή /και αγγλική γλώσσα, που να αποτυπώνουν και να περιγράφουν το Τοπίο στη σημερινή του μορφή και κατάσταση. 

Ο Διαγωνισμός επιχειρεί να κινητοποιήσει και να εμπνεύσει το ευρύ κοινό να εξερευνήσει και να εντοπίσει το ελληνικό τοπίο, αποτυπώνοντάς το στη σημερινή του κατάσταση, μέσω της φωτογραφίας, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες των φυσικών ή/ και ανθρωπογενών του χαρακτηριστικών που κυριαρχούν στον ελλαδικό χώρο. 

 Η φωτογραφία και το κείμενο είναι τα μέσα που θα μας μεταφέρουν στο «δικό μου τοπίο». 

Κύριος στόχος του διαγωνισμού φωτογραφικής αποτύπωσης Ελληνικών Τοπίων -με κατευθυντήριο και πάντως όχι περιοριστικό χαρακτήρα- είναι η σημερινή αποτύπωση των Τοπίων κάθε Περιφέρειας, τα οποία έχουν αναγνωριστεί, ταυτοποιηθεί και αξιολογηθεί στις Ειδικές Μελέτες Τοπίου των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ). 

Το φωτογραφικό υλικό που θα εμπίπτει στις παραπάνω περιοχές ενδιαφέροντος, κατόπιν αξιολόγησης, θα αξιοποιηθεί σε μελλοντική δράση της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με το Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, για την επικαιροποίηση του Φωτογραφικού Αρχείου Τοπίων και τη δημιουργία ιστοχώρου Παρατηρητηρίου Τοπίου από την αρμόδια υπηρεσία. Για το φωτογραφικό υλικό του ιστοχώρου θα ζητηθεί εκ νέου η άδεια/συναίνεση από τους διαγωνιζόμενους.

Tο έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".«Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο (ETS No 176) εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 19 Ιουλίου 2000, υπογράφτηκε στη Φλωρεντία στις 20 Οκτωβρίου 2000 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον ν. 3827/2010  (Α 30) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου». Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο είναι η πρώτη διεθνής συνθήκη αφιερωμένη σε όλες τις διαστάσεις του τοπίου. Στους στόχους της Σύμβασης περιλαμβάνονται η προώθηση, εκ μέρους των συμβαλλόμενων μερών, της εφαρμογής πολιτικών τοπίου που καλύπτουν την προστασία, τη διαχείριση, τον σχεδιασμό των τοπίων και η οργάνωση της Ευρωπαϊκής, αρχικά, και επιπρόσθετα της Διεθνούς συνεργασίας σε ζητήματα τοπίων, μετά και από την έναρξη ισχύος (1.7.2021) του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης (CETS No. 219). 

Το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο συνιστά την αναγνώριση, εκ μέρους των Κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και των λοιπών Μερών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, της σημασίας του τοπίου σε παγκόσμιο επίπεδο ως ουσιώδους συνιστώσας του περιβάλλοντος χώρου για τον άνθρωπο.

 Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την  πικράτεια των Μερών και καλύπτει φυσικές, αγροτικές, αστικές και περιαστικές περιοχές. Συμπεριλαμβάνει γη, εσωτερικά ύδατα και θαλάσσιες περιοχές. Αφορά σε τοπία που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εξαιρετικά αλλά και τοπία χωρίς ιδιαιτερότητα ή υποβαθμισμένα. 

Ο Πανελλήνιος Φωτογραφικός Διαγωνισμός Τοπίου απευθύνεται στο ευρύ κοινό, στους πολίτες των τοπικών κοινωνιών των οποίων τα φωτογραφιζόμενα τοπία συνιστούν το περιβάλλον διαβίωσής τους σε κάθε Περιφέρεια της χώρας, σε όσους ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με τη φωτογραφία, σε Μέλη ΜΚΟ που εργάζονται για θέματα Τοπίου και χερσαίου ή θαλάσσιου Περιβάλλοντος, σε επαγγελματίες, φοιτητές και ερευνητές επιστημών του χώρου κ.α. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΥ
Ήρθε η ώρα να γίνεις εσύ ο κριτής! Eπιλέξε μια από τις επικρατέστερες φωτογραφίες της κριτικής επιτροπής.
Ψήφισε την αγαπημένη σου φωτογραφία. Συμπλήρωσε τον αριθμό της φωτογραφίας που έχεις επιλέξει ως την καλύτερη, στην οποία δίνεις την ψήφο σου. Τα βήματα απλά:
-Διάλεξε την αγαπημένη σου φωτογραφία
-Πάτησε το ενεργό link που γράφει: Ψήφισε την αγαπημένη σου φωτογραφία
(Η ψηφοφορία θα είναι ενεργή μέχρι την Κυριακή 5 Νεμβρίου 2023 στις 23:59)
(Η σειρά εμφάνισης φωτογραφιών είναι τυχαία)

TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Το διάστημα υποβολής συμμετοχών στο Διαγωνισμό ορίζεται από την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 00:00 μέχρι την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59. Θα υποβληθεί ένα αρχείο κειμένου σε μορφή docx με κείμενο περιγραφής 200 λέξεων και μέχρι 5 ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών, σε μορφή JPG ανά συμμετοχή. Το μέγιστο δικαίωμα συμμετοχής είναι η φωτογραφική αποτύπωση έως τριών(3) διαφορετικών Τοπίων για κάθε συμμετοχή.

Ποιο είναι το δικό σου μοναδικό τοπίο;
Λάβε μέρος στον διαγωνισμό φωτογραφικής αναγνώρισης ελληνικών τοπίων! Φωτογραφίες από κινητό ή φωτογραφική μηχανή μαζί με τις σκέψεις - λέξεις του καθενός, της καθεμιάς, με τα ελληνικά τοπία να πρωταγωνιστούν. Διάλεξε το θέμα, το «Δικό σου Τοπίο», αποτύπωσέ το με λίγα λόγια και φωτογραφία/φωτογραφίες και ταξίδεψε μας σε αυτό.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι σε μορφή JPEG, με προτεινόμενο ελάχιστο μέγεθος 2000 pixels στην κατακόρυφη πλευρά και ανάλυσης τουλάχιστον 300 dpi. Σε περίπτωση υποβολής μιας ενιαίας  σύνθεσης για την οριοθέτηση του τοπίου (πχ παράθεση 2-3 φωτογραφιών ή μια πανοραμική) θα πρέπει να ακολουθείται οριζόντια ανάπτυξη (η οριζόντια διάσταση να είναι μεγαλύτερη της κατακόρυφης).
 • Δεν γίνονται αποδεκτές λήψεις από drone & εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με AI.
 • Δεν γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με συγχώνευση φωτογραφιών (σάντουιτς).
 • Το μέγεθος του αρχείου/των αρχείων (φωτογραφίες και κείμενο) δεν πρέπει να ξεπερνά τα  50 ΜΒ συνολικά.
 • Οι φωτογραφίες πρέπει να αφορούν σε πραγματικό τοπίο, στον ελληνικό χώρο, μπορούν να είναι είτε πρωτότυπες, όπως τις κατέγραψε το μέσο που έχουν χρησιμοποιήσει οι συμμετέχοντες, είτε επεξεργασμένες.
 • Η υποβαλλόμενη φωτογραφία πρέπει να αποτελεί προσωπική & αυθεντική δημιουργία και να μην παραποιεί την πραγματικότητα.
 • Οι πρωτότυπες φωτογραφίες θα περιλαμβάνουν γεωσήμανση (geotagged photo) και τα μεταδεδομένα στοιχεία της λήψης.
 • Κάθε φωτογραφία θα συνοδεύεται από μία πρόταση περιγραφής τοπίου πχ. αστικό, περιαστικό,παραγωγικό, ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό, αγροτικό, δασικό, ορεινό, λιμναίο, παρόχθιο, παράκτιο, θαλάσσιο τοπιο κλπ ή των χαρακτηριστικών του. Προαιρετικά θα αναφέρεται η ονομασία του τόπου & εφόσον είναι δυνατή η ευρύτερη περιοχή- Ζώνη ή Ενότητα τοπίου στην οποία ανήκει ο συγκεκριμένος τόπος σύμφωνα με την Ειδική Μελέτη Τοπίου της Περιφέρειας που ανήκει


Όροι Συμμετοχής

Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Τοπίου

Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Tοπίο

Εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης με αρμοδιότητα ΥΠΕΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ
Αξιολογώντας τις υποβληθείσες συμμετοχές η κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού, θα απονείμει στους διαγωνιζόμενους τα παρακάτω βραβεία:

 • Το πρώτο βραβείο 2.000,00€ απονεμεται στον Σπύρο Σκόδρα.
 • Το δεύτερο βραβείο 1.500,00€ απονεμεται στον Εμμανουήλ Ντρετάκη.
 • Το τρίτο βραβείο 1.000,00€ απονέμεται στον Θεοδόσιο Φυντανίδη.
 • Το βραβείο Κοινού 1.000,00€, που προκύψε από ανοιχτή ψηφοφορία που το κοινό επέλεξε από τις επικρατέστερες φωτογραφίες της κριτικής επιτροπής, απονέμεται στην Κλειώ Καξήρη.
 • Δύο (2) έπαινοι ο καθένας από 500,00€ απονέμονται στον Ευάγγελο Λουτριώτη και στον Δημήτρη Κύρκο.
Οι απονομές των βραβείων θα γίνουν στο συνέδριο του Υ.Π.ΕΝ.

Κριτήρια Επιλογής Βραβείων:  
 • Η συνέπεια της συμμετοχής ως προς το θέμα του διαγωνισμού
 • Η απόδοση του χαρακτήρα του συγκεκριμένου Τοπίου
 • Η φωτογραφική ποιότητα συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας περιγραφής

Ψηφιακό Λεύκωμα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Με αλφαβητική σειρά:
1. Βαβυλουσάκης Γιώργος, Εικαστικός, designer, φωτογράφος, ΑΣΚΤ Αθηνών
2. Βλάχος Χρήστος, Φωτογράφος Φύσης
3. Γουργιώτης Ανέστης, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
4. Λάγιου Ευγενία, Προϊσταμένη του τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής ΥΠΕΝ
5. Μανέτος Παναγιώτης, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
6. Χολέβα Ελένη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού 
TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER
 • Athens, Attica, Greece

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλει ο χρήστης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για να απαντηθεί η επικοινωνία του.